БАПАЛ ОПРЕМА

Бапал работи исклучиво со машини од германско производство, специјализирани за професионално чистење.

Од машините за чистење на текстилни производи располагаме со 45 машини од типот:

  • WAP 350,
  • WAP 1300 DH,
  • ТV 1400 ХД,
  • ТV 400,

додека за одржување на мермерни површини користиме машини:

  • WAP 450 и WAP 450 R,
  • WAP C2K 2000 HS,
  • SSE430,
  • како и WAP машина специјализирана за полирање на мермер.

Правосмукалки WAP GT за суво и мокро усисување P-160 1-15x-tra, SKU 550, SKU 850, AERO и WAP 1000 HD индустриски усисивач, метларки.

ДЕЛ ОД МАШИНИТЕ