Хаусмајсторски работи

Нашата компанија нуди брзи и професионални хаусмајсторски услуги за одржување на вашиот станбен или деловен објект.

Ние нудиме покриеност на ниво на цела држава од високо обучени и лиценцирани хаусмајстори.

Хаустмајсторски услуги кои може да ги понудиме

  • Електричарски поправки

  • Столарски работи

  • Молерофарбарски услуги

  • Градежни работи

  • Стакларски работи

  • Поправка и сервисирање на системи за греење и ладење

  • Водоинсталатерски услуги

Нашата компанија нуди 24/7 покриеност

низ целата држава за било каква интервенција

Побарајте понуда за професионални хаусмајсторски услуги во Вашиот станбен или деловен простор