BAPAL PAJISJE

Bapal punon ekskluzivisht me makineri të prodhimit gjerman, të specializuara në pastrimin profesional.

Nga makinat për pastrimin e produkteve tekstile kemi makina të llojit:

  • WAP 350,
  • WAP 1300 DH,
  • ТV 1400 HD,
  • ТV 400,

ndërsa për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mermerit përdorim makinat:

  • WAP 450 dhe WAP 450 R,
  • WAP C2K 2000 HS,
  • SSE430,
  • si dhe makinë WAP të specializuar për lustrimin e mermerit.

Fshesë me korrent WAP GT për fshesë me korrent për fshirje të thatë dhe të lagësht P-160 1-15x-tra, SKU 550, SKU 850, AERO dhe WAP 1000 HD fshesë me korrent industriale, fshesa.

MAKINET TONA