Дополнителни услуги кои ги нуди БАПАЛ

Целиме кон тоа да ги усогласиме и примениме современот организциски и техничко-технолошки начини на работа, па така нудиме и висок квалитет на услуга, професионалност, ефикасност и ефективност при сите деловни процеси.

Располагаме со:

  • Easylift R190
  • Boxer agri HSW06-G
  • Камион со дигалка од 27m
  • Машина MMg plus Fimap
  • Машина iMx Fimap
  • 22 возила за брзи интервенции

ДЕЛ ОД МАШИНИТЕ