Shërbime shtesë të ofruara nga BAPAL

Ne synojmë të harmonizojmë dhe zbatojmë mënyrat moderne organizative dhe tekniko-teknologjike të punës, ndaj ofrojmë shërbim cilësor, profesionalizëm, efikasitet dhe efektivitet në të gjitha proceset afariste.

Ne kemi në dispozicion:

  • Easylift R190
  • Boxer agri HSW06-G
  • Kamion me vinç 27 m
  • Makina MMg plus Fimap
  • Makineri IMx Fimap
  • 22 Automjetet e Ndërhyrjes së Shpejtë

MAKINET TONA