Shërbime mirëmbajtjeje

Kompania jonë ofron shërbime të shpejta dhe profesionale të mirëmbajtjes së shtëpisë për mirëmbajtjen e objektit tuaj të banimit apo biznesit.

Ne ofrojmë mbulim mbarëkombëtar nga mjeshtër shtëpish të trajnuar dhe të licencuar.

SHËRBIMET E MIRËMBAJTJES QË MUND TË OFROJMË

  • RIPARIME ELEKTRIKE

  • PUNË MARANGOZI

  • SHËRBIME BOJATISJE

  • PUNË NDËRTIM

  • PUNIME XHAMI

  • RIPARIME DHE SERVISIME TË SISTEMEVE TË FTOHJES DHE NGROHJES

  • SHËRBIME HIDRAULIKE

KOMPANIA JONË OFRON MBULIM 24/7

në të gjithë vendin për çdo ndërhyrje

KËRKONI NJË OFERTË PËR SHËRBIMET PROFESIONALE TË MIRËMBAJTJES NË HAPËSIRËN TUAJ TË BANIMIT APO ZYRËS