KOMPANIA JONE

BAPAL LOGO SQ Благој ДООЕЛ е компанија чии  почетоци иницијално се засновани на база на одржување на деловни и станбени простории, односно на услуги врзани со хигиена. Основана е во далечната 1993 од страна на сопственикот Благој Панов.

BAPAL LOGO SQ Bllagoj SHPKNJP është lider në higjienë deri më sot. Që nga hapja e saj, kompania ka punuar për rritjen dhe zgjerimin e biznesit të saj. Gjatë funksionimit dhe rritjes së kompanisë dhe nevojës së tregut, ajo fillon të ofrojë përveç higjienës, shërbime të ruajtjes së shtëpisë, banimit dhe sigurisë (kompania e sigurisë VIS në pronësi të Bllagoj Panov).

Konform trendeve botërore BAPAL LOGO SQ Bapal Bllagoj SHPKNJP është shndërruar në Facility Management Solutions – FMS. Kompania përveç shërbimeve të ofruara më parë ofron edhe shërbime konsulence.

BAPAL Bllagoj SHPKNJP ka më shumë se 400 punëtorë në gjithë territorin e Maqedonisë, me tendencë të rritjes së ekipit. Kompania vazhdimisht investon në përmirësimin e shërbimeve ndaj partnerëve të biznesit, investon në zhvillimin tekniko-teknologjik, trajnimin dhe rikualifikimin e stafit me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së punës.

BAPAL Bllagoj SHPKNJP është një kompani që ju përgjigjet nevojave tuaja brenda 24/7 orëve, me disponueshmëri 24/7. Kompania përdor asetet dhe pajisjet ekskluzivisht sipas standardeve të cilësisë së BE-së. Mbrojtës i parimit win & win të punës, nga i cili lind kënaqësia e bashkëpunimit.

MISIONI

Na besoni neve kujdesin për biznesin tuaj dhe ne do të jemi partneri juaj që do të menaxhojmë në mënyrë profesionale ambientet tuaja.

Të ndërgjegjshëm për mjedisin, të pajisur teknikisht, të arsimuar profesionalisht, të standardizuar profesionalisht në të gjitha llojet e mirëmbajtjes së vazhdueshme!

Ne jemi këtu për ju!

VIZIONI

Sfidat e kohëve moderne presim të rrisin nevojën për shërbime outsource ! Në Papal, ne ndjekim trendin e kohëve moderne dhe jemi gjithmonë një pararojë e ndryshimeve dinamike në segmentin e shërbimeve që ofrojmë.

Ne jemi gjithmonë këtu për ju!

PSE NA ZGJODHET NE

Plane të personalizuara të mirëmbajtjes sipas nevojave tuaja

Ne e kuptojmë se çdo individ ose kompani ka preferencat e veta

Ne ofrojmë siguri dhe siguri gjatë kryerjes së punës

Ne sigurojmë vazhdimësi të cilësisë së shërbimeve

Ne ofrojmë fleksibilitet në komunikim dhe sugjerime

Angazhimi dhe disponueshmëria 24 orëshe

Ekipi i punës i trajnuar dhe i certifikuar

Nuk ka kosto shtesë

Referenca sipërore për punën e kaluar

+
0
Të punësuar
+
0
Klientë
0
mil. € Qarkullim

PERGJEGJESIA SOCIALE

KLIENTËT TANË