Higjienës

Kompania jonë ofron mirëmbajtje profesionale dhe cilësore të higjienës në hapësirën tuaj të biznesit apo banimit.

Bapal përfaqëson partnerin tuaj në pastrimin e ambienteve tuaja të biznesit, ndërtesave të banimit dhe rezidencave.

Bapal ofron

 • MIRËMBAJTJA E BIZNESIT TUAJ, NDËRTESAVE TË BANIMIT DHE REZIDENCAVE NE NIVEL DITOR, JAVOR DHE MUJOR

 • STAF PROFESIONAL DHE I TRAJNUAR PËR HIGJENË

 • PERDORIMI I MAKINAVE MODERNE DHE PRODUKTEVE TË PASTRIMIT ME CILESI TE LARTE

 • CILËSIA E GARANTUAR E SHËRBIMEVE HIGJIENIKE TË KONTROLLUARA NGA STAFI I TRAJNUAR PROFESIONAL PËR KONTROLLIN E CILËSISË

 • PËRSHTATJE E PLOTË ME NEVOJAT DHE KËRKESAT TUAJA

 • EKIP PROFESIONAL PËR PËRGATITJEN E OFERTAVE SIPAS NEVOJAVE TUAJA

 • 24/7 достапни за комуникација и дежурна служба за интервенции

KOMPANIA JONË MUND TË OFROJË

 • Pastrimin e objekteve të prodhimit
 • Pastrimin e sipërfaqeve të paarritshme
 • Pastrimin pas përfundimit të punimeve të ndërtimit
 • Pastrimin e qendrave tregtare
 • Pastrimin e qendrave tregtare. Pastrimin e palestrave
 • Pastrimin e

KËRKONI OFERTË PËR MIRËMBAJTJEN PROFESIONALE TË HIGJIENËS NË KOMPANINË TUAJ