Banesa

Nëse keni nevojë për një menaxher profesionist, të përkushtuar dhe të përgjegjshëm të ndërtesës suaj, jemi ne.

KOMPANIA JONË SI MENAXHER I OFERTAVE TUAJA TË NDËRTIMIT

 • Hartimi i një plan mirëmbajtjeje për ndërtesën tuaj
 • Mirëmbajtja e higjienës së godinës me mjete dhe makineri të cilësisë së lartë
 • Menaxhimi administrativ:
 1. Финансиски услуги: изготвување на месечни фактури со детален преглед на трошоци, навремено плаќање на сите заеднички трошоци, водење детална аналитика на уплати/исплати, доставување на детални месечни извештаи, можност на доставување сметки на e-mail.
 2. Сметководствени услуги: водење на сметководство изготвување на завршна  сметка, поднесување извештаи и др.
 3. Правни услуги : Склучување и раскинување на договори, застапување во правниот промет , правна заштита на заеднички интереси на станарите и извршување на сите формално-правни обврски согласно со Законот за домување и другата релевантна регулатива
 • Mirëmbajtja teknike e vazhdueshme:
 1. Kontrolli i gjendjes dhe funksionaliteti i të gjitha instalimeve dhe pajisjeve një herë në muaj
 2. Kryerja e shërbimeve të mirëmbajtjes në një shkallë më të vogël
 3. Kryerja e zëvendësimeve të një volumi më të vogël, llambave, çelësave, valvulave dhe të ngjashme
 4. Organizimi i inspektimeve teknike vjetore të aparateve kundër zjarrit në të gjitha pajisjet dhe pajisjet e tjera
 5. Nëse është e nevojshme dhe në bazë të një oferte të pranuar, organizohen të gjitha shërbimet e rinovimit.

PAKETA STANDARDE

270ден со ДДВ
 • PASTRIM ME AVULL NJË HERË NË JAVË
 • PASTRIM ME UJË NJË HERË NË JAVË
 • FSHIRJA E PLOTË E ASHNSORIT DHE PASTRIMI NJË HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I ASHENSORIT ME MJETE TË VEÇANTA PËR INOKS NJË HERË NË MUAJ
 • PASTRIMI I PARMAKËVE NË HYRJE, APARATEVE KUNDËR ZJARRIT, KUTIVE HIDRANTE, SANDAKËVE NJË HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DERËS SË HYRJES DHE DYERVE TË BRENDSHME TË PËRBASHKTËTA NJË HERË NË JAVË
 • FSHIRJA E PARTERIT PËRPARA DERËS SË HYRJES NJË HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DRITAREVE TË KORRIDORIT QË JANË TË ARRITSHME NJË HERË NË MUAJ

PAKETA PREMIUM

330ден со ДДВ
 • PASTRIM ME AVULL DY HERË NË JAVË
 • PASTRIM ME UJË DY HERË NË JAVË
 • PASTRIM KOMPLET I ASHENSORIT DHE FSHIRJA DY HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I ASHENSORIT ME MJETE TË VEÇANTA PËR INOKS DY HERË NË MUAJ
 • PASTRIMI I PARMAKËVE NË HYRJE, APARATEVE KUNDËR ZJARRIT, KUTIVE HIDRANTE, SANDAKËVE DY HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DERËS SË HYRJES DHE DYERVE TË BRENDSHME TË PËRBASHKTËTA DY HERË NË JAVË
 • FSHIRJA E PARTERIT PËRPARA DERËS SË HYRJES DY HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DRITAREVE TË KORRIDORIT QË JANË TË ARRITSHME DY HERË NË MUAJ

PAKETA PREMIUM PLUS

450ден со ДДВ
 • PASTRIM ME AVULL TRE HERË NË JAVË
 • PASTRIM ME UJË TRE HERË NË JAVË
 • PASTRIM KOMPLET I ASHENSORIT DHE FSHIRJA TRE HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I ASHENSORIT ME MJETE TË VEÇANTA PËR INOKS KATËR HERË NË MUAJ
 • PASTRIMI I PARMAKËVE NË HYRJE, APARATEVE KUNDËR ZJARRIT, KUTIVE HIDRANTE, SANDAKËVE TRE HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DERËS SË HYRJES DHE DYERVE TË BRENDSHME TË PËRBASHKTËTATRE HERË NË JAVË
 • FSHIRJA E PARTERIT PËRPARA DERËS SË HYRJES TRE HERË NË JAVË
 • PASTRIMI I DRITAREVE TË KORRIDORIT QË JANË TË ARRITSHME KATËR HERË NË MUAJ

KËRKONI NJË OFERTË PËR MENAXHIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E NDERTESËS TUAJ

Të dhënat tuaja

Të dhënat e objektit